Hak Yarattı Alemi

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed'in,
Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in.

Ol dedi oldu âlem, yazıldı levh-i kâlem,
Okundu hatm-i kelâm, şânına Muhammed'in.

Hep erenler geldiler, dergâha yüz sürdüler,
Zikr-i tevhid ettiler, nûruna Muhammed'in.

Veysel Karâni andı, âhir yine özendi,
Sekiz uçmağ bezendi, aşkına Muhammed'in.

Feriştahlar geldiler, sâf sâf olup durdular,
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in.

Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağ ü taşlar,
Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in.

İmansızlar geldiler, andan iman aldılar,
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in.

Yunus kim ede methi, över Kur'an âyeti,
An, vergil salâvatı, aşkına Muhammed'in.

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in,
Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in.

Ol dedi oldu alem, yazıldı levhi kalem,
Okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in.

Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler,
Tevhit zikri ettiler nuruna Muhammed'in.

Veysel Karani andı, ahir yine özendi,
Sekiz uçmak bezendi aşkına Muhammed'in.

Feriştahlar geldiler, saf saf olup durdular,
Beş vakt namaz kıldılar aşkına Muhammed'in.

Havada uçan kuşlar, yeşerir dağ ve taşlar,
Yemiş verir ağaçlar aşkına Muhammed'in.

İmansızlar geldiler, ondan iman aldılar,
Beş vakt namaz kıldılar aşkına Muhammed'in.

Yunus kim ede methi, över Kuran ayeti,
An ve ver salavatı aşkına Muhammed'in.