Her Kime Ki Dervişlik Bağışlana

Her kime kim dervîşlik bagışlana
Kalbı gide pâk ola gümüşlene

Nefesinden müşkile anber düte
Budagından il ü şâr yimişlene

Yapragı dertlüyiçün dermân ola
Gölgesinde çok kademler işlene

Âşıkun gözi yaşı hem göl ola
Ayagından sâz bitüp kamışlana

Cümle şâir dost bahçesi bülbüli
Yûnus Emre arada dürrâclana

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Her kime ki dervişlik bağışlana,
kalbi gide pak ola gümüşlene.

Nefesinden müşk ile anber tüte,
Budağından il ve şar yemişlene.

Yaprağı dertli için derman ola,
Gölgesinde çok hayırlar işlene.

Aşıkın gözyaşı hem göl ola,
Ayağından saz bitip kamışlana.

Cümle şair dost bahçesi bülbülü,
~ Yunus Emre arada dürraçlana.