@𝕏
Türk Bitig

Hey Benim Ömrüm Kuşu

(Günümüze aktarımı)
Hey benim ömrüm kuşu, kande varasın bir gün,
Ecel arayı görür, ele giresin bir gün.

Gele göğsüne kona, tenin tutuşa yana,
Bir kadeh şerbet suna, içe kanasın bir gün.

Görmeğe gelenleri, hal hatır soranları,
Sevgili yarenleri, görmez olasın bir gün.

Yarenlerin geleler, seni tacilleyeler,
Soyalar donlarını, uryan olasın bir gün.

Tap tımar eyle tene, yarar eyle bu cana,
Şu yılana çiyana, nasip olasın bir gün.

Münker'le Nekir gele, gele karşında dura,
Dilince sual sora, cevap veresin bir gün.

Aşık Yunus n'idesin, acep kanda gidesin,
Erenler meclisine, girmez olasın bir gün.