@twitter-𝕏
Türk Bitig

İlk Adım Yunus İdi

< İlim İlim ... | Yunus Emre... >

İlk adum Yûnus'ıdı adumı âşık dakdum
Terk itdüm ud u edeb şöyle haber bırakdum

İzzete kalmış iken âşıklık nemdür benüm
Ben kendü elümile yüzüme kara yakdum

Ne bucak var elümde tekye kılam ben ana
Âşıklar hânmânını buşla boynuma dakdum

Benüm gibi bâzirgân kim sagıncıla bayır
Bir pûla gücüm yitmez Mısır metâ'ın çatdum

İsî yarım igneyle yol bulmadı Hazret'e
Benüm bunca dilekle ya kanda sıgar rahtum

Âşıklar mezhebinde şermisâr oldı Yûnus
Âşık ma'şûka irdi ben dünyâya kayıkdum

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
İlk adım Yunus idi, adımı aşık taktım,
Terkettim ut ve edep, şöyle haber bıraktım.

İzzete kalmış iken aşıklık n'emdir benim?
Ben kendi elim ile yüzüme kara yaktım.

Ne bucak var elimde, tekye kılam ben ona,
Aşıklar hanmanını buşla boynuma taktım.

Benim gibi bezirgan, kem sağınç ile bayar,

İsa yarım iğneyle yol bulmadı hazrete,
Benim bunca dilekle ya nerde sığar rahtım.

Aşıklar mezhebinde şermisar oldu Yunus,
Aşık maşuka erdi, ben dünyaya kayıktım.


< İlim İlim ... | Yunus Emre... >