İster İdim Allah'ı

İsteridüm Allah'ı buldumısa ne oldı
Aglarıdum dün ü gün güldümise ne oldı

Erenler meydânında yuvalanur top idüm
Pâdişâh çevgânında kaldumısa ne oldı

Erenler sohbetinde deste kızıl gül idüm
Açıldum ele geldüm soldumısa ne oldı

Âlimler müderrisler medresede buldılar
Ben harâbât içinde buldumısa ne oldı

İşit Yûnus'ı işit uş yine delü olmış
Erenler manîsine taldumısa ne oldı

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu?
Ağlardım gece gündüz, güldüm ise ne oldu?

Erenler meydanında, yuvarlanır top idim,
Padişah çevganında kaldım ise ne oldu?

Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim,
Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu?

Alimler müderrisler medresede buldular,
Ben harabat içinde buldum ise ne oldu?

İşit Yunus'u, işit, uş yine deli olmuş,
Erenler manasına daldım ise ne oldu?