@twitter-𝕏
Türk Bitig

Müşkülü Halleylemek

< Münkirler ... | Müslümanım... >

Müşkili hâlleylemek degmenün işi degül
Bir kişiye vir gönli bu yolda taşı degül

Bu kelâmun ma'nîsi evliyânun hânıdur
Yidürmegil câhile sükkerümüz aşı degül

Evliyânun gönlinden şey'li'l-lâhun kesmegil
Sana himmet eyleyen gözile kaşı degül

Er oldur ki menzilin her dem gösteri tura
Degme ârif bu düşi yoramaz işi degül

İşde bir yâr bulasın cânun fidî kılasın
İnkârıla gelenler erün yoldaşı degül

Hak tecellî kılmaga cân aslını bulmaga
Gönülden sür sivâyı nazarı taşı degül

Biz ol ışk bâdesini ol dost elinden içdük
Bize ol kadeh sunan dünyâ dervîşi degül

Yûnus bir toganıdı kondı Tapduk kolına
Ava şikâre geldi bu yuva kuşı degül

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Müşkülü halleylemek değmenin işi değil,
Bir kişiye ver gönlü, bu yolda taşı değil.

Bu kelamın manası evliyanın hanıdır,
Yedirme sen cahile şekerimiz aşı değil.

Evliyanın gönlünden kesme şeylil lahun'ı,
Sana himmet eyleyen göz ile kaşı değil.

Er o dur ki menzilin her dem göstere dura,
Değme arif bu düşü yoramaz işi değil.

İşte bir yar bulasın, canın feda kılasın,
İnkar ile gelenler erin yoldaşı değil.

Hak tecelli kılmaya, can aslını bulmaya,
Gönülden sür sıvayı, nazarı taşı değil.

Biz o aşk badesini o dost elinden içtik,
Bize o kadeh sunan dünya dervîşi değil.

Yunus bir doğan idi, kondu Taptuk koluna,
Ava şikare geldi, bu yuva kuşu değil.


< Münkirler ... | Müslümanım... >