Müslümanlar Kim Görmüştür Aşık Tövbe Ettiğini

Müslümânlar kim görmişdür âşık tevbe itdügini
Yâ kim işitdi denize od düşüben tütdügini

Şâhum senün ışkun odı düşdi gönül deryâsına
Aceblemen kaynayuban marifetler bitdügini

Yüz bin Îsâ'yilen Mûsâ ışkıla ser-gerdân gezer
Aceblemen beni dahı ışk nihengi yutdugını

Yüzgeçlik ögrenimeyen kul girmesün bu denize
Işk denizi derin olur aceblemen batdugını

Sarrâflıgı ögrenmeyen bu gevheri boncuk sanur
Varur virür yok nesneye bilmez neye satdugını

Her kim ol dost dîdârını bunda ıyân görmezise
Yarın ol ser-gerdân geze hîç bilmeye n'itdügini

Uşda miskîn Yûnus eydür Tapdug'umuz dost yüzidür
İnanmayan işbu söze eydebilsin eytdügini

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Müslümanlar kim görmüştür aşık tövbe ettiğini,
Ya kim işitti denize od düşürüp tüttüğünü.

Şahım senin aşkın odu düştü gönül deryasına,
Aceblemen kaynar iken marifetler bittiğini.

Yüzbin İsa ile Musa aşkından sergerdan gezer,
Aceblemen beni dahi aşk nihengi yuttuğunu.

Yüzmesini öğrenmeyen kul girmesin bu denize,
Aşk denizi derin olur, aceblemen battığını.

Sarraflığı öğrenmeyen bu gevheri boncuk sanır,
Varır verir yok nesneye bilmez neye sattığını.

Her kim onun didarını burda ayan görmez ise,
Yarın o sergerdan geze, hiç bilmeye n'ettiğini.

İşte bu Yunus sözüdür, Taptuğ'umuz dost yüzüdür,
İşbu söze inanmayan diyebilsin dediğini.