Ne Zaman Anarsam Seni

Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım
Senden ayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allah'ım

Sensin ismi Bâkî olan sensin dillerde okunan
Sensin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım

Sen yarattın cism u canı sen yarattın bu cihanı
Mülk senindir Kerem kanı kimsenin olmaz Allah'ım

Okunur dilde destanın açılır bag u bostanın
Sen baktığın gülistansın gülleri solmaz Allah'ım

Aşk bahrına dalmayan canını feda kılmayan
Senin cemâlin görmeyen meydana gelmez Allah'ım

Zor olur âşıkın işi durmaz akar gözün yaş
Senden ayrı düşen kişi dîdarın görmez Alahım

Aşık Yunus seni ister lütfeyle cemâlin göster
Cemâlin gören âşıklar ebedi ölmez Allah'ım

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım,
Sendem gayrı gözüm yaşın, kimseler silmez Allah'ım.

Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan,
Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım.

Sen yarattın cismi, canı, sensin düzen bu cihanı,
Mülk senindir kerem hani, kimsenin olmaz Allah'ım.

Okunur dilde destanın, açılır bağın, bostanın,
Sen baktığın gülistanın, gülleri solmaz Allah'ım.

Aşkın bahrine dalmayan, canını feda kılmayan,
Senin cemalin görmeyen, meydana gelmez Allah'ım.

Zar olur aşıkın işi, durmaz akar gözün yaşı,
Senden ayrı düşen kişi, didarın görmez Allah'ım.

Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster,
Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım.