Şükür Hakk'A Ki

Şükür Hakk'a kim dost bize eyitdi dost yüzine bak
Açdum ben de gönlüm gözin sultânumı gördüm mutlak

Çünki gördüm ben Hakk'umı Hakk'ıla olmışam biliş
Her kancaru bakdumısa hep görinendür cümle Hak

Açuk duvacuk kapusı dostları içün ol Hakk'un
Dostı olmak dilerisen dostlardan okı bir sebak

Hicâbdasın bugün seni göstermezler belli sana
Hicâb didügümi anla dünyelikdür gözden ırak

Sen seni bilimeyince ere nazar kılmayınca
Senligi bu ara yirden gidermezsen oldı duzak

Yidi deniz ü dört ırmak seni mismil eylemeye
Çünki işün o Hakk'ıla olmadısa kaldun ırak

Evliyâdur Hak kapusı Yûnus durur kapucısı
Işkıla geldi bu yola ışkı idindi hem turak

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Şükür Hakk'a ki, dost bize söyledi, dost yüzüne bak,
Açtım ben de gönlüm gözüm, sultanımı gördüm mutlak.

Çünkü gördüm ben Hakk'ımı, Hak ile olmuşum biliş,
Her nereye baktım ise hep görünendir cümle Hak.

Açık duacık kapısı dostları için o Hakk'ın,
Dostu olmak diler isen, dostlardan oku bir sabak.

Hicaptasın bugün seni göstermezler belli sana,
Hicap dediğimi anla, dünyalıktır gözden ırak.

Sen seni bilmeyince, ere nazar kılmayınca,
Senliği bu ara yerden gidermezsen olur tuzak.

Yedi deniz ve dört ırmak seni mısmıl eylemeye,
Çünkü işin o Hak ile, olmadınsa kaldın ırak.

Evliyadır Hak kapısı, Yunus durur kapıcısı,
Aşk ile geldi bu yola, aşkı edindi durak.