Uş Yine Nazar Oldu

Uş yine nazar oldı bu bizüm cânumuza
Muhammed bünyâd urdı dîn ü îmânumuza

Peygamberler serveri dîn diregi Muhammed
Gör ne gevherler kodı bu bizüm kânumuza

Gelün amel idelüm elümüz irer iken
Ecel irer ansuzın irgürmez sanumuza

İy dirîgâ n'idelüm bizde amel olmazsa
Hışm idüp yapışalar bu kefen tonumuza

Sorucılar geleler sorı hisâb soralar
Karanu sin içinde otura yanumuza

Ölüm Hak'dur bilürsin niçün gâfil olursın
Azrâîl kasd idiser günâhlu tenümüze

Miskîn Yûnus bu sözi kendözinden eyitmez
Hak Çalap viribidi sebagın dilümüze

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Uş yine nazar oldu bu bizim canımıza,
Muhammed bünyad vurdu din ve imanımıza.

Peygamberler serveri din direği Muhammed,
Gör ne gevherler kodu bu bizim kanımıza.

Gelin amel edelim elimiz erer iken,
Ecel erer ansızın, ergürmez sanımıza.

Eyvah ki ne edelim, bizde amel olmazsa,
Hışmedip yapışırlar bu kefen donumuza.

Sorucular gelirler, soru hesap sorarlar,
Karanlık sin içinde oturup yanımıza.

Ölüm haktır bilirsin, niçin gafil olursun?
Azrail kastedecek günahlı tenimize.

Miskin Yunus bu sözü kend'özünden söylemez,
Hak Çalap söyletiyor sabakın dilimize.