@twitter-𝕏
Türk Bitig

Vasfı Halin

< Vardım Gör... | Vuslat Eri... >

Vasf-ı hâlin eydiserem vuslat hâlin bilenlere
Yidi dürlü nişân gerek hakîkate irenlere

Bu yidisinden birisi eksük olursa olmaya
Birisi eksük gerekmez bu sarp yola varanlara

Evvel nişânı bu durur yirmeye cümle milleti
Yirenler kaldı yirini yir degmedi yirenlere

İkinci nişânı budur hîç nefsini semirtmeye
Zinhâr siz andan olmanuz nefsine kul olanlara

Üçünci nişânı budur cümle heveslerden geçe
Hevesler eri yolda kor yitemez yol varanlara

Dördünci nişânı budur dünyâdan münezzeh ola
Dünyâ seni sayru eyler kul kaygusı sayrulara

Yûnus yidi nişân didi evet üçini gizledi
Anı dahı eydivirem gelüp halvet soranlara

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Vasfı halin söyler isem vuslat halin bilenlere,
Yedi türlü nişan gerek hakikate erenlere.

Bu yedisinden birisi eksik olursa olmaya,
Bir nesne eksik gerekmez bu sarp yola varanlara.

Evvel nisanı budur ki; yermeye cümle milleti,
Yerenler kaldı yerini, yer değmedi yerenlere.

İkinci nişanı budur; hiç nefsini semirtmeye,
Zinhar siz ondan olmanız, nefsine kul olanlara.

Üçüncü nişanı budur; cümle heveslerden geçe,
Hevesler eri yolda kor, yetemez yol varanlara.

Dördüncü nişanı budur; dünyadan münezzeh ola,
Dünya seni sayrı eyler, kul kaygısı sayrılara.

Yunus yedi nişan dedi, evet üçünü gizledi,
Onu dahi söyleyeyim gelip halvet soranlara.


< Vardım Gör... | Vuslat Eri... >