@twitter-𝕏
Türk Bitig

Yalan Söyler Görmeyen

< Ya Rab N'O... | Yalancı Dü... >

(Günümüze aktarımı)
Yalan söyler görmeyen, haberi gören bilir,
Gerçek erin halini, yolda can veren bilir.

Tatma gönülde kini, hoş tut gönül miskini,
Dünya ahret ekini, ekip götüren bilir.

Ademin toprağını dört ferişte götürdü,
Suyunu neden kattı, yapıp yuğuran bilir.

İsrafil ve Azrail, Mikail ve Cebrail,
Kıyamet ne gün kopar, yarın sur vuran bilir.

Dokuz kırkı yaşayan eylenmedi dünyada,
Saati bir dem imiş, sohbeti süren bilir.

Ölmez dirlik bulduran evliya sohbetidir,
Yunus dahi bilmezse, okunan Kuran bilir.


< Ya Rab N'O... | Yalancı Dü... >