@twitter-𝕏
Türk Bitig

Zinhar Gönül Evinde

< Zikrullah ... | Zinhar Gön... >

Zinhâr gönül evinde tutma yavuz endîşe
Biregüyçün kuyı kazan âkıbet kendü düşe

Nefsün begenmeyeni ayruklara sanmagıl
Ayruklara sanursan bilgil kim işün şaşa

Kendüye yaramazı biregüye sanan ol
Adı müsülmân anun kendü benzer keşîşe

Komadugun nesneyi sunuban götürmegil
Komadugun götürmek düşüre yatlu işe

Bu dünyede üç kişi Hak dîdârın görmeye
Bir dikçi bir kovcı biri gammâzdur beşe

Yûnus bu nasîhatı tutan yatlu olmaya
Bir niçe ögüt durur dinlesen başdan başa

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Zinhar gönül evinde tutma kötü endişe,
Birine kuyu kazan sonunda kendi düşe.

Nefsin beğenmeyeni ayrıklara sanma sen,
Ayrıklara sanarsan bil ki her işin şaşa.

Kendine yaramazı, berikiye sanan ol,
Adı müsülman onun, kendi benzer keşişe.

Komadığın nesneyi sunarak götürme sen,
Komadığın götürmek düşürür kötü işe.

Bu dünyada üç kişi Hak didarın göremez,
Bir dekçi, bir kovucu, biri gammazdır peşe.

Yunus bu nasihatı tutan kötü olmasın,
Daha nice öğüt var dinlesen baştan başa.


< Zikrullah ... | Zinhar Gön... >