Türk Bitig

Türk Bitig sitesinde Göktürk alfabesi, Orhun Yazıtları, eski Türkçe ve Türk edebiyatının çeşitli el yazmalarını bulabilirsiniz.

Göktürk Alfabesi

Orhun Yazıtları

Irk Bitig

  • Irk Bitig (Göktürkçe)
    Türkçe'nin en eski kitabı olan, Göktürkçe yazılı Irk Bitig tam metni ve tüm orijinal sayfalarıdır.

Türk Dünyasından

Dîvânü Lugati't-Türk

  • Dîvânü Lugati't-Türk
    Kaşgarlı Mahmud'un bu muazzam eseri (1073.y) Türkçemizin bin-yıl öncesinden kalan muhteşem hazinemiz.

İçeriğin tamamı >>