@𝕏
Türk Bitig

Türk Bitig'de Göktürk alfabesi, Orhun Yazıtları, eski Türkçe ve Türk edebiyatının çeşitli el yazmalarını bulabilirsiniz.

Göktürk Alfabesi

Orhun Yazıtları

Irk Bitig

Kuran-ı Kerim

Türkçe İsimlerimiz

Dîvânü Lugati't-Türk

Kutadgu Bilig

Divan-ı Hikmet - Yesevi

Leyla ile Mecnun

Gülşehri - Mantıku't-Tayr

Haydar Baba

Yazmalardan

Yunus Eemre

Eski Türkçe Sözlük

Türkçe Sözlükler

Kazakça - Türkçe