Türk Bitig

Türk Bitig Site içeriği

Göktürkçe Çeviri ve Font


Orhun Yazıtları


Destan ve Kitaplarımız

 • Irk Bitig Fal Kitabı
  Türkçe'nin en eski kitabı olan, Göktürkçe yazılı Irk Bitig tam metni ve tüm orijinal sayfalarıdır.
 • Dede Korkut Dresden ve Türkistan Nüshaları
  Arap alfabe ile Türkçe yazılı Dede Korkut Destanı tam kitap aslıdır.
 • Oğuz Kağan Destanı
  Oğuzname Paris nüshası Uygur yazması aslıdır. İslamöncesi Uygur alfabesiyle Türkçe yazılıdır. Paris Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Eski Türkçe Sözlükler

 • Eski Türkçe Sözlük (Kaşgarlı)
  Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini
 • Codex Cumanicus
  Codex Cumanicus Kuman Türkleri Dili ─ Aslı Italyada, bir kısmı Almanyada bulunan Kuman Türklerinin Sözlüğüdür.
 • Osmanlıca Sözlük
  Osmanlı dönemi resmi yazışma ve edebiyat dilimizden geniş kapsamlı bir kelimeler dizini.
 • Uygur Türkçesi Sözlüğü
  Uygur Türkleri'nin dilinden yaklaşık yirmi bin kelimelik, geniş bir dizin.

Türkçe İsimler


Yunus Eemre

 • Yunus Emre ve Şiirleri
  Türk şiirin en önemli ismi, halk şairimiz Yunus Emre'nin şiirlerini kolay gezilecek şekilde dizdik.

Divan-ı Hikmet - Yesevi

 • Divan-ı Hikmet - Yesevi
  Eski Türkçe'nin bir diğer muazzam eseri kuşkusuz ki, Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-i Hikmet'i dir. Mutlaka gözatın.

Kutadgu Bilig

 • Kutadgu Bilig Metni
  Eski Türkçenin başlıca dört muazzam eserinden biri olan Kutadgu Bilig'i kolay gezilecek şekilde Eski-yeni Türkçeyle yan yana dizdik.

Haydar Baba

 • Haydar Baba'ya Selam
  Azerbaycan-İran coğrafyasında konuşulan Türkçe'nin en güzel şiir örneklerinden biri şüphesiz ki Tebrizli Muhammed Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" şiiridir. Mutlaka okuyalım, okutalım.

Moğolistan Gezisi

 • Moğolistan Gezisi
  Beş yıldır her yaz Moğolistana, muhteşem Orhun Abidelerini görmeye gidiyoruz, detaylar için program sayfamıza gözatın.