Rüya Tâbircileri İle Münâsebeti Söyler

 1. Tüş Yorğuçılar Birle Katılmaknı Ayur
  Rüya Tâbircileri İle Münâsebeti Söyler
 2. Takı bir bilig kör bu tüş ilmi ol, tüşese yoruğlı açar edgü yol
  Bir ilim de rüya ilmidir, rüya görünce, yoran kimse onu hayra çevirir.
 3. Udısa bu yalñuk tüşer ök bu tüş, yora bilse terkin kelir ağzı tuş
  insan uyuyunca, rüya görür, tâbirci yormasını bilirse, dediği derhâl çıkar.
 4. Tüşüg edgü yorsa bu tüş yorğuçı, ol edgü kelir kör bu sevnür tuçı
  Bu rüya yoran kimse onu iyiye yorarsa, rüya dâimi iyi çıkar ve insan sevinir.
 5. Kalı teñsiz erse tüşi ked yavuz, çığayka berip neñ küdezgü et öz
  Eğer rüya münasebetsiz ve çok fena ise fakirlere sadaka vererek, vücûdu onun şerrinden korumak lazımdır.
 6. Bu tüş ilmi körgil bağırsak bayat, kulı edgüsin koldı berdi âyât
  Bu rüya ilmine bak. merhametli Tanrı kulunun iyiliğini arzuladı ve ona rüyada alâmetler gösterdi.
 7. Tüşi edgü bolsa sevinse körüp, isiz körse rabka sığınsa turup
  Rüya iyi olursa, onu görünce, sevinmeli, fena bir rüya görünce de. kalkıp Tanrıya sığınmalıdır.
 8. Çığayka ülese kümüş neñ tavar, bayat kolsa andın belânı yığar
  Fakirlere gümüş ve mal dağıtılıra, Tanrı insanı bela ve kazalardan muhafaza eder.
 9. Yörügke barır tüş tüşüg yakşı yör, ayâ tüş yörügli tüşüg yinçge kör
  Rüya tâbire bakar, rüyayı daimâ iyiye yor, ey rüya yoran kimse, rüyayı çok dikkatli incele.
 10. Bu yañlığ tüşüg uz yörügli bular, biliglig bağırsak bolup edgüler
  Rüyaları böyle iyi yoran bunlardır, onlar bilgileri ve gönülden bağlılıkları ile insana iyilik ederler.
 11. Bularığ yeme edgü tutğıl kadaş, tilese kadaş tut tilese adaş
  Ey kardeş bunlara karşı da iyi davran, onlara istersen kardeş, istersen dost muamelesi yap.