Müneccimler İle Münâsebeti Söyler

 1. Yulduzçılar Birle Katılmaknı Ayur
  Müneccimler İle Münâsebeti Söyler
 2. Munıñda basa emdi yulduzçı ol, baka körse yetrü idi yinçge yol
  Bunlardan sonra da müneccimler gelir, iyı'ce dikkat edersen,
 3. Yıl ay kün sakışı bularda bolur, kereklig-turur bu sakış ay unur
  Yıl, ay ve günlerin hesabını bunlar tutarlar, ey kudretli insan, bu hesap çok lüzumlu bir şeydir.
 4. Bileyin tese sen okı hendese, açılğay sakış kapğı munda basa
  Bunu öğrenmek istersen, hendese okumalısın, bundan sonra sana hesap kapısı açılır.
 5. Okı zarb u kısmet tükel bil küsûr, tükelke tükel imtihân ol yetür
  Darb ve taksim oku, bütün kesirleri iyice ögren, bu kamil bir insan için, mükemmel bir imtihandır, bunu yap.
 6. Ya tazif ya tansif özüñ yetrü bil, kalı bildiñ erse aded cedri kıl
  Sen taz'if ve tansifi iyice öğren, bunları öğrendikten sonra, aded cezrini ele al.
 7. Yana cem ü tefrik misâhatka öt, yeti kat felekni yatur yamça tut
  Sonra cemi, tefrik ve mesahayı geç, yedi kat feleği, bir çöp parçası imiş gibi, avucunda tut.
 8. Takı kolsa cebr ü mukâbel okı, yeme oklidis kapğı yetrü tokı
  Daha da istersen, cebir ve mukabele oku, bir de Oklidis'in kapısını da iyice çal.
 9. Kerek dünyâ işi kerek ukbi tut, sakış birle adra tutar bilge büt
  Gerek dünya işi, gerek ahiret işi olsun, inan ki. âlim bunları hesap ile birbirinden ayırarak, zapteder.
 10. Sakış artasa dünyâ ukbi işi, neçe birle artar ay edgü kişi
  Hesap bozuluru, dünya ve ahiret işi de onunla birlikte bozulur, ey iyi insan.
 11. Kılayın tese sen özüñ iş küdüg, ayıtğu kerek edgü isiz üdüg
  Her hangi bir işe başlamak istenen, önce zamanın bunun için iyi veya kötü olup-olmadığını sormak lazımdır.
 12. Kün ay kutluğı bar yeme kutsuzı, ayıt kutluğın tut ay yalñuk tüzi
  Gün ve ayların kutlusu olduğu gibi, kutsuzu da vardır, bunları sor ve kutlu olanını seç, ey remiz kalpli insan.
 13. İdi yakşı aymış biliglig karı, biligligke aytıp işiñ kıl yorı
  Bilgili, görmüş-geçirmis ihtiyar çok güzel söylemiş, isini her vakit bilgiliye sor ve ona göre hareket er.
 14. Bilig birle yalñuk işin başlasa, tilek boldı sakın negü işlese
  İnsan ise bilgi ile baslara, onun her işinde muvaffak olacağını önceden kabûl et.
 15. Tükel işte aşnu tusulur bilig, kenikse bilig işke yetmez elig
  Her iste önceden bilgi edinmek faydalıdır, bilgi sonraya bırakılırsa, insan isinde muvaffak olamaz.
 16. Ayıt söz olarka yeme bütme terk, biligli bayat ol munı tutğu berk
  Sözü onlara sor, fakat hemen inanıverme, her şeyi bilen Tanrıdır ve ancak ona kuvvetle sarılmalıdır.
 17. Bularığ yeme edgü tutğıl yaraş, tilin serme irme köñül kılma baş
  Bunlara da iyi muamele er, anlat, onlara çıkışma ve incitecek söz söyleyerek, kalplerini kırma.