Hayvan Yetiştirenler İle Münâsebeti Söyler

 1. İgdişçiler Birle Katılmaknı Ayur
  Hayvan Yetiştirenler İle Münâsebeti Söyler
 2. Munıñda basa ol bu igdişçiler, kamuğ yılkılarka bular başçılar
  Bundan sonra hayvan yetiştirenler gelir, hayvan sürülerinin başında bunlar bulunurlar.
 3. Bütün çın bolurlar katı yok büki, kişilerke tegmez bularnıñ yüki
  Bunlar doğru ve dürüst insanlardır, hiç bir gizli-kapaklı tarafları yoktur ve kimseye de yük olmazlar.
 4. Yegü kedgü miñü at adğır sülük, bulardın çıkar hem yüdürgü kölük
  Yiyeceği, giyeceği ve ordunun binek atı, aygırı ile yük hayvanlarını bunlar yetiştirirler.
 5. Kımız süt ya yüñ yağ ya yoğrut kurut, yadım ya kidiz hem azar evke tut
  Kımız, süt yahut yün, yağ veya yoğurt ve peynir ile evin rahatını te'min eden yaygı veya keçe hep bunlardan gelir.
 6. Asığlığ kişiler bolur bu kotu, bularığ yeme edgü tut ay botu
  Bu zümreye dâhil kimseler çok faydalı insanlardır, ey yavrum, bunlar ile de iyi münâsebette bulunmalısın.
 7. Katılğıl karılğıl yitür hem içür, könilik özele tiriglik keçür
  Onlara katıl, karış, onları yedir, içir ve hayatını doğruluk içinde geçir.
 8. Negü kolsa bergil kerek bolsa al, köni kördüm uş bu kotu bilmez al
  Ne isterlerse ver, ne lâzım olursa, al, hîle bilmeyen bu zümrenin dâima doğru hareket ettiğini gördüm.
 9. Bularda tileme törü ya bilig, yorıkları keñrü bolur ay silig
  Bunlarda görgü veya bilgi arama, tavır ve hareketleri de serbest olur, ey temiz kalpli insan.
 10. Bularka katılsa özüñni tutun, törüsüz tokusuz bolurlar otun
  Bunlar ile münâsebette kendine dikkat et, bunlar görgüsüz, usulsüz ve kaba insanlardır.
 11. Tilin edgü sözle işimsinmegil, basınğan bolurlar biligsiz çigil
  Onlara tatlı söz söyle, fakat onlara arkadaş gibi hareket etme, bunlar câhil ve başın insanlardır.
 12. İdi yakşı aymış törü bergüçi, bodun birle katlıp sınap bilgüçi
  Kanun koyan ve halk arasına karışarak, onu tecrübe yolu ile tanıyan insan çok güzel söylemiş.
 13. Biligsizni artuk yakın tutmağu, yakın tutsa şeksiz kılur kılmağu
  Bilgisiz kimseyi kendine fazla yakın tutmamalısın, yakın tutarsan, şüphesiz, münasebetsiz bir harekette bulunur.
 14. Takı munda yakşı ayur kör bilig, bilig birle işke tegürgü elig
  Bak, bilgi bundan daha güzel söyler, işe dâima bilgi ile el uzatmalıdır.
 15. Biligsizke yakma özüñni tutun, özin tutğuçı er tirildi kutun
  Bilgisiz kimselere yaklaşma, kendine hâkim ol, kendisine hâkim olan insan hayatını saadet içinde geçirir.
 16. Biligsiz kişidin yırak tur teze, biligsiz sözi kılkı barça otun
  Bilgisiz insanlardan uzak dur, kaç, bilgisizin sözü ve hareketi dâima kabadır.
 17. Bu yañlığ bolur emdi igdişçiler, katılmak tilese sözüm yolçılar
  işte hayvan yetiştirenler böyle olurlar, onlara katılmak istersen, bu sözüm sana yolu gösterir.
 18. Ayu berdim emdi saña belgülüg, negü teg tirilgü alınğu ülüg
  Nasıl yaşamak ve nasıl kendi nasibini almak lâzım geldiğini işte sana açıkça izah ettim. Gönderen GunGun zaman: :