Zenâat Erbabı İle Münâsebeti Söyler

 1. Uzlar Birle Katılmaknı Ayur
  Zenâat Erbabı İle Münâsebeti Söyler
 2. Takı bir kotusı bu uzlar-turur, tirilgü tilep özke uzluk kılur
  Başka bir zümre de bu zanaat erbabıdır, kendi hayatlarını kazanmak için, zanaat ile meşgul olurlar.
 3. Kereklig kişiler yeme bu saña, yakın tut bularığ tusulğay toña
  Bunlar da sana lüzumlu insanlardır, ey yiğit, onları kendine yakın tut, faydaları dokunur.
 4. Temürçi etükçi yana kırmaçı, ya sırçı bedizçi ya okçı yaçı
  Bunlar demirci, ayak-kabıcı, derici yahut cilacı, boyacı veya okçu ve yayadır.
 5. Bu dünyâ itigi bulardın-turur, ajunda tañ işler bulardın törür
  Bu dünyanın süsü bunlardan gelir, hayret verici hünerler bunlardan çıkar.
 6. Telim bar bu yañlığ sasa söz uzar, özüñ sen uka bar özüm söz üzer
  Bunların sayısı pek çoktur, sayarsan, söz uzar, kalanlarını sen kendin tasavvur et, ben sözümü kesiyorum.
 7. Bularnı bile me katıl hem karıl, sevindür olarığ sevinçin tiril
  Bunlar ile de görüş-tanış, onları sevindir ki, kendi hayatın da huzur içinde geçsin.
 8. İşiñ kılsalar terk terin tegrü ber, yetürgil içürgil aşın keñrü ber
  Senin ısmarladığın bir işi yapınca, onların hizmet hakkını derhâl öde, bol-bol yedir, içir.
 9. Ayıñlamasunlar seni halk ara, atıñ artamasun munı ked kör e
  Çok dikkat et, halk arasında seni kötülemesinler, adın lekelenmesin.
 10. Yeme yakşı aymış biliglig süzük, bodunka bağırsak ne köñli tüzük
  Bilgili, halka merhametli, temiz ve berrak kalpli insan çok iyi söylemiş.
 11. Tiriglik tileme at edgü tile, at edgü kerek bu tiriglik bile
  Yalnız hayat isteme, iyi nâm iste, insana hayat ile birlikte iyi ad da lâzımdır.
 12. Özüñ ölgü âhır bu atıñ kalır, atu edgü bolsa tiriglik tatır
  Kendin nihayet öleceksin, fakat adın kalacaktır, adın iyi olursa, hayatın zevkli geçer.
 13. Kimiñ atı isiz bolup artasa, añar yegreki ol tirig turmasa
  Kimin adı lekelenir ve kötüye çıkarsa, onun için hayırlısı ölmektir.
 14. Münol bu tiriglik tile edgü at, isiz kılma edgün kılın meñü at
  Bu hayat bir sermâyedir, onun ile iyi ad kazanmağa çalış, onu boşuna geçirme, iyilik ile adını ebedîleştir.