Türk Bitig: Göktürkçe Çeviri

Göktürkçe Çeviri

Tarayıcınız Canvas özelliği desteklemiyor.Tamga.org'dan uyarlanmıştır.
Göktürkçe Alfabe


Göktürkçe çeviri - Orhun Yazıtları'nın alfabesi ve Türk boylarının kulandığı en eski yazı sistemi olan Göktürkçe Alfabe, 4-ünlü, 34 ünsüz, toplam 38 adet 'damga' denilen harflerden oluşur. Büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Sağdan sola doğru yazılır ve okunur.

Önemli: Çoğu ünsüz sesler için aynı harfin kalın ve ince şekli vardır. Bu Göktürkçe klavyede Kalın Ünsüzler '1' ile işaretli, İnce Ünsüzler '2' ile işaretlidir.


Göktürkçe Türk kelimesi Orhun Abidelerinde aşağıdaki iki şekilde yazılmıştır.

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları, Kültiğin anıtında 'Türk' ve 'Tanrı' Kelimeleri görülmektedir.

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları, Bilge Tonyukuk anıtlarında "Türk Boyları" kelimeleri görülmektedir.

Ünlü Harfler (4)
𐰇 𐰆 𐰃 𐰀

Kalın Ünsüzler (10)
𐰖 𐱃 𐰽 𐰺 𐰣 𐰞 𐰴 𐰍 𐰑 𐰉

İnce Ünsüzler (10)
𐰘 𐱅 𐰾 𐰼 𐰤 𐰠 𐰚 𐰏 𐰓 𐰋

Normal Ünsüzler (6)
𐰔 𐱁 𐰯 𐰭 𐰢 𐰲

Çift Sesliler (8)
𐰜 𐰸 𐰶 𐰦 𐰪 𐰨 𐰡 𐰱

Ünlü Harfler'in kuralları

𐰀 kalın Ünsüzler ile hece kurunca A sesi verir, İnce Ünsüzler ile E sesi verir. Normal Ünsüzler ile daha önceki veya sonraki ünsüze bağlı A veya E sesi verir.


𐰃 kalın Ünsüzler ile hece kurunca I sesi verir, İnce Ünsüzler ile İ sesi verir. Normal Ünsüzler ile daha önceki veya sonraki ünsüze bağlı I veya İ sesi verir.


𐰆 ilk hecede iken O sesi verir, sondaki hecelerde U sesi verir. İnce Ünsüzler ile hece kurmaz.


𐰇 ilk hecede iken Ö sesi verir, sondaki hecelerde Ü sesi verir. Kalın Ünsüzler ile hece kurmaz.