@twitter-𝕏
Türk Bitig

Aşk Erinin Gönlü Dolu

< Aşk Erine... | Aşk İlinin... >

Işk erinün gönli tolu pâdişâhun haznesidür
Işksuz âdem ne anlasun şerî'atun ma'nîsidür

Işkdur âşıklar dermânı ışkdan hâsıldur murâdı
Âşık kişinün sohbeti ışksuz kişiye belâdur

Kimi avret oglan sever kimi mülk-hânumân sever
Kim ser-mâye dükkân sever bu dünye hâlden hâledür

Âşık bu dünyâyı n'ider âkıbet bir gün terk ider
Işk etegin dutmış gider her kim gelürse saladur

Bezm-i ezel'de pâdişâh elüme sundı bir kadeh
İçeliden kıluram âh bilmezem ki ne belâdur

Çün ezelden Yûnus senün ışkıla esridi cânun
Dergâhına her dem anun vâlih ü hayrân kala dur

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşk erinin gönlü dolu padişahın haznesidir,
Aşksız adem ne anlasın şeriatın manasıdır.

Aşktır aşıklar dermanı, aşktan hasıldır muradı,
Aşık kişinin sohbeti aşksız kişiye beladır.

Kimi avrat oğlan sever, kimi mülk hanuman sever,
Kim sermaye dükkan sever, bu dünya halden haledir.

Aşık bu dünyayı n'ider, akibet bir gün terk eder,
Aşk eteğin tutmuş gider, her kim gelirse saladır.

Bezmi ezel'de padişah elime sundu bir kadeh,
İçeliden kılarım ah bilmezim ki ne beladır.

Ta ezelden Yunus senin, aşk ile esridi canın,
Dergahına her dem onun valih ve hayran kala dur.


< Aşk Erine... | Aşk İlinin... >