@𝕏
Türk Bitig

Aşk Erine

Işk erine dünyâda çi harîr ü çi palâs
Zîrâ kim gönli anun tutmaz kibirile pâs

Işk amelile biter lâyık olursa yiter
Gerekse uryân yüri gerekse geygil libâs

Dilersen kim iresin ferâgat menziline
Var kanâat dârında nefsün bogazından as

Nefsünün varlıgını akl-ı külle ulaşdur
Varlıgun yoga degşür cevher ol olma muhâs

Bu kamu günâhlarun yuyan miskînligimiş
Var Yûnus sen miskîn ol gel tamaun yayın yas

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşk erine dünyada, ne ipekli ne palas,
Zira ki gönül onun, tutmaz kibir ile pas.

Aşk amel ile biter, layık olursa yiter,
Gerekse üryan yürü, gerekse giyin libas.

Dilersen ki eresin feragat menziline,
Var kanaat darında, nefsin boğazından as.

Nefsinin varlığını aklına tam ulaştır,
Varlığın yoğa değşir, cevher ol olma muhas.

Bu kamu günahların yuyan miskinliğinmiş,
Var Yunus sen miskin ol, gel tamah yayını as.