Aşıkları Tamu'Ya Yandırmaya

Âşıkları Tamu'ya yandurmaya
Uçmaguna bunlar baş indürmeye

Yidi Tamu bir âha katlanmaya
Yidi deniz ışk odın söndürmeye

Buyrugın tutmazısan Âdem'leyin
Üç yüz yılda yaşunı dindürmeye

Bin yıl cefâ çekmeyince Nûh gibi
Tûfânında gemiye bindürmeye

Kurbân olmayınca İsmâîl gibi
Kimse içün gökden koç indürmeye

Çobanlık itmeyince Mûsâ'layın
Kelîm'üm diyüp Tûr'a göndermeye

Hulkun olmayınca Muhammed gibi
Hak dîdârın sana göstermeye

Yûnus kogıl sen bu kurı davâyı
Vay ona ki Allah uyandurmaya

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşıkları Tamu'ya yandırmıya,
Uçmağına bunlar baş indirmiye.

Yedi Tamu bir aha katlanmıya,
Yedi deniz aşk odun söndürmiye.

Buyruğun tutmaz isen Adem'leyin,
Üç yüz yılda yaşını dindirmeye.

Bin yıl cefa çekmeyince Nuh gibi,
Tufanında gemiye bindirmiye.

Kurban olmayınca İsmail gibi,
Kimse için gökden koç indirmeye.

Çobanlık etmeyince Musa'layın,
Kelimim diye Tur'a göndermiye.

Hulkun olmayınca Muhammed gibi,
Hak didarın sana göstermeye.

Yunus ko gel sen bu kuru davayı,
Vay ona ki Allah uyandırmıya.