Aşıklara Ne Diyem Aşk Haberinden Şirin

Âşıklara ne diyem ışk haberinden şîrîn
Işkıla dinleyene eydeyin birin birin

Hayf durur ışksuzlara ışkdan haber söylemek
Kim gerçek âşıkısa ben râzum ana dirin

Evvel yir-gök yogıdı varıdı ışk bünyâdı
Işk ezelden kadîmdür ışk getürdi ne varın

Evvel ezel bezminde kim dost yüzin gördiyse
Anun cânıdur âşık sor andan ışk haberin

Işkı hîç bir nesneye mesel baglasam olmaz
Dünyâ vü âhiretde ne dutısar ışk yirin

Emânetdür sakıngıl ışk haberini zinhâr
Oturup degme yirde söyleme ışkun sözin

Cevherîler katında kâ'ide böyle durur
Kadrini bilmezlere göstermedi gevherin

Yûnus'un havsalası ışk tolmışdur sînesi
Derdin gizleyemedi gensüz söyler ışk dilin

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşıklara ne diyem aşk haberinden şirin,
Aşk ile dinleyene söyleyin birin birin.

Hayf durur aşksızlara aşktan haber söylemek,
Kim gerçek aşık ise ben razım ona derim.

Evvel yer gök yok iken var idi aşk bünyadı,
Aşk ezelden kadimdir, aşk getirdi ne varın.

Evvel ezel bezminde kim dost yüzün gördüyse,
Onun canıdır aşık, sor ondan aşk haberin.

Aşkı hiçbir nesneye mesel bağlasam olmaz,
Dünya ve ahirette ne tutucak aşk yerin.

Emanettir sakın sen aşk haberini zinhar,
Oturup değme yerde söyleme aşkın sözün.

Cevheriler katında kaide böyle durur,
Kadrini bilmezlere göstermedi gevherin.

Yunus'un havsalası aşk dolmuştur sinesi,
Derdin gizleyemedi gensiz söyler aşk dilin.