Aşık Oldum Erene Ermek İle

Âşık oldum erene irmegile
Hakk'ı buldum ben eri görmegile

Ere irdüm erde buldum maksûdum
Bulımadum taşradan sormagıla

Ne yire bakdumısa er oturur
Gönlin aldum yüz yire sürmegile

Hak'dan imiş cânlara cümle nasîb
Olmazımış Kabe'ye varmagıla

Kabe senün işigündür eyle bil
Bulımadum yol çeküp varmagıla

Beni gören bir pûla saymazıdı
Şimdi gören gösterür barmagıla

Bir gölidüm kıldı erenler nazar
Deniz oldum dört yana ırmagıla

Geldi ün Yûnus diyü turdum örü
Gözüm açdum kulagum urmagıla

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşık oldum erene ermek ile,
Hakk'ı buldum ben eri görmek ile.

Ere erdim, erde buldum maksudum,
Bulamadım taşradan sormak ile.

Ne yere baktım ise er oturur,
Gönlün aldım yüz yere sürmek ile.

Hak'tan imiş canlara cümle nasip,
Olmaz imiş Kabe'ye varmak ile.

Kabe senin eşiğindir öyle bil,
Bulamadım yol çekip varmak ile.

Beni gören bir pula saymaz idi,
Şimdi gören gösterir parmak ile.

Bir göl idim, kıldı erenler nazar,
Deniz oldum dört yana ırmak ile.

Geldi ün Yunus diye, durdum örü,
Gözüm açtı kulağım vurmak ile.