Aşık Oldum Bugün Meydan İçinde

Âşık oldum bugün meydân içinde
Benem key pehlevân meydân içinde

Bu dem ışkun suyıyla gayrı yudum
Aceb ârif benem irfân içinde

Bugün ışk bahrinün gavvâsı oldum
Gevherler bulmışam ummân içinde

Benem bugün harâbât u melâmet
Benem ol yüriyen seyrân içinde

Eger küfür tonını geydi sûret
Gönül cânı görür îmân içinde

Eger ârif isen bilgil ki binâ
Girü kendüsidür dükkân içinde

Anı isteyici çokdur velâkin
Benem mahrûm hemân mihmân içinde

Yûnus ışkunla kâ'imdür bu âlem
Anunçün devr ider devrân içinde

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşık oldum bugün meydan içinde,
Benim key pehlivan merdan içinde.

Bu dem aşkın suyuyla gayrı yudum,
Acep arif benim irfan içinde.

Bugün aşk bahrinin gavvası oldum,
Gevherler bulmuşum umman içinde.

Benim bugün harabat ve melamet,
Benim o yürüyen seyran içinde.

Eğer küfür donunu giydi suret,
Gönül canı görür iman içinde.

Eğer arif isen bilgil ki bina,
Geri kendisidir dükkan içinde.

Onu isteyeci çoktur velakin,
Benim mahrum hemen mihman içinde.

Yunus, aşkınla kaimdir bu alem,
Onun çün devreder devran içinde.