Aşkın Gönlüm Yağmaladı

(Günümüze aktarımı)
Aşkın gönlüm yağmaladı,
N'olsa gerek şimden geri.
Bir od bıraktı canıma,
Yansa gerek şimden geri.

Evvel od'a düşüp yanar,
Ömür geçer, devran döner,
Gün geçtikçe benzim solar,
Solsa gerek şimden geri.

Ne acayip sergüzeştler,
Bağrım dolu serzenişler,
Durmaz akar kanlı yaşlar,
Aksa gerek şimden geri.

Dayim riyazet çekenler,
Halvetlerde diz çökenler,
Dost yoluna can verenler,
Verse gerek şimden geri.

Sen padişah ben bir kulum,
Ebedi kulluğa geldim,
Seni sevdiğimi alem,
Bilse gerek şimden geri.

Yandı ciğerim nar ile,
Günüm geçer hep zar ile,
Her dem yüz vurup yâr ile,
Olsa gerek şimden geri.

Miskin Yunus deli olmuş,
Marifet bahrine dalmış,
O denizde gevher bulmuş,
Bulsa gerek şimden geri.