Ben Burda Durur Değilim

(Günümüze aktarımı)
Ben burda durur değilim, dost katına varmayınca,
Gussadan gönlüm açılmaz, dostun yüzün görmeyince.

Yare ben Eyyup değilim, bunca derde sabredeyim,
Şu denli dert ile yanam, ta derman ele girince.

Yare ben Yakup değilim, ağlamaktan kör olası,
Ağlamak bana yakışır ta Yusuf'umu bulunca.

Yare ben Yusuf değilim ki bezirgana kul olam,
Şu denli kulluk eyleyim ta Mısr'a sultan olunca.

Abdürrazzak'ı gör n'etti, palas giydi, hınzır güttü,
Dinin, imanın terk etti ta maşuk ele girince.

Ey bana tana vuranlar, bu aşka haram diyenler,
Ey Yunus, fasık olmak yeğ, aşksız Müslüman olunca.