Biz Neye Aşık İsek

Biz neye âşıksavuz âlemler ana âşık
Kime degül diyelüm her biri sıdka hâzık

Ma'şûkanı kim sevse lâzımdur anı sevmek
Dostumuzun dostına yad endîşe ne lâyık

Sen gerçek âşıkısan dostun dostına dost ol
Ger böyle olmazısan dostun dimegil bayık

Kime az bakarısa aslı yüce yirdedür
Az görme çok gör anı böyle gelmişdür tarîk

Yitmiş iki millete kurbân ol âşıkısan
Tâ âşıklar safında tamâm olasın sâdık

Sen Hakk'a âşıkısan Hak sana kapu açar
Ko seni begenmegi varlıgun evini yık

Hâs u âm mutî' âsî dost kulıdur cümlesi
Kime eydibilesin gel evünden taşra çık

Yûnus'un bu dânişi genc-i nihân sözidür
Dosta âşık olanlar iki cihândan fârik

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Biz neye aşık isek, alemler ona aşık,
Kime değil diyelim, her biri sıdka hazık.

Maşukayı kim sevse, lazımdır onu sevmek,
Dostumuzun dostuna yad endişe ne layık.

Sen gerçek aşık isen, dostun dostuna dost ol,
Ger böyle olmaz isen, dost demediğin bayık.

Kime az bakar ise, aslı yüce yerdedir,
Az görme çok gör onu, böyle gelmiştir tarik.

Yetmiş iki millete kurban ol aşık isen,
Ta aşıklar safında tamam olasın sadık.

Sen Hakk'a aşık isen, Hak sana kapı açar,
Ko seni beğenmeyi, varlığın evini yık.

Hasuam muti asi, dost kuludur cümlesi,
Kime diyebilesin nefs evinden taşra çık.

Yunus'un bu danışı genci nihan sözüdür,
Dosta aşık olanlar iki cihandan farik.