Bize Burda Türlü Tan Eyleyenler

(Günümüze aktarımı)
Bize burda türlü tan eyleyenler,
Ya ben Hak yoluna dönmeyeyim mi?
Doğru yolu koyup eğri gidenler,
Ya ben Hak yoluna dönmeyeyim mi?

Bizden evvel gelen Üçler, Yediler,
Münafıkın sözü şektir dediler.
Tevhitlere dönmek haktır dediler,
Ya ben Hak yoluna dönmeyeyim mi?

Varır bir münkire müşkül sorarsın,
Kendi kendin cehenneme salarsın.
Ya sen dünya için niçin dönersin?
Ya ben Hak yoluna dönmeyeyim mi?

~ Yunus Emre kılar ah ile zarı,
Görün nice döner yüce Hünkar'ı.
O Allah yaratır cümleyi varı,
Ya ben Hak yoluna dönmeyeyim mi?