@𝕏
Türk Bitig

Dost Bakalı Yüzüme

Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldüm
Ol yüce yücesine bî-gümân irüp geldüm

Esrikligüme bakma adum delüye takma
Esrikligüm ezelden işreti sürüp geldüm

Ezelden bileyidüm Elest'de Belâ didüm
Ol kadîmî denizden sil olup akup geldüm

İşretüne irmişem sala diyü durmışam
Cânı dîn ü îmânı şükrâne virüp geldüm

Nûr bana Îsâ oldı erenler duâ kıldı
Niçe kezin toprakdan ben öri turup geldüm

Mansûr eydür Ene'l-Hak dir sûretün oda yak
Dinüz dâra gelsünler ben dârı kurup geldüm

Sorman Yûnus'dan haber dost kandasa anda var
Haberi gören virür ben anı görüp geldüm

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Dost bakalı yüzüme ben şahı görüp geldim,
O yüce yücesine gümansız erip geldim.

Esrikliğime bakma, adım deliye takma,
Esrikliğim ezelden, sohbeti sürüp geldim.

Ezelden bile idim, Elest'de Bela dedim,
O kadimi denizden sel olup akıp geldim.

İşretine ermişim, sala deyip durmuşum,
Canı, dini, imanı şükrane verip geldim.

Nur bana İsa oldu, erenler dua kıldı,
Nice kezin toprakdan ben ölüp dura geldim.

Mansur dedi Enel Hak her suretin oda yak,
Deyin dara gelsinler ben darı kurup geldim.

Sorman Yunus'tan haber, dost nerdeyse orda var,
Haberi gören verir, ben onu görüp geldim.