@twitter-𝕏
Türk Bitig

Ey Bana İyi Diyen Adımı Sofu Koyan

< Ey Bana De... | Ey Bana İy... >

(Günümüze aktarımı)
Ey bana iyi diyen, adımı sofu koyan.
Acep sofu mu olur, hırka ile taç giyen.

Başıma taç giyindim, halka sofu göründüm.
Dışıma hırka giydim, içim bir kuru kovan.

Bu dilim zikir söyler, gönlüm fesad fikreyler.
Hiç böyle mi zikreyler, Hakkı aşk ile seven.

Gözüm yolun gözetmez, kulük işidir tutmaz.
Dilim yerinde yatmaz, davalar kılar yalan.

Yunus gümansız bilir, yalancı yolda kalır.
Bir gün maksudun bulur, gerçeklik ile yalan.


< Ey Bana De... | Ey Bana İy... >