@𝕏
Türk Bitig

Ey Yaranlar Ey Kardaşlar

İy yârânlar iy kardaşlar korkaram ben ölem diyü
Öldügümi kayurmazam itdügümi bulam diyü

Bir gün görinür gözüme aybum urulur yüzüme
Endîşeden del'olmışam n'idem ben ne kılam diyü

Eger gerçek kulımışsam ana kullık kılayıdum
Aglayadum bu dünyede yarın anda gülem diyü

Hemin geldüm bu dünyâya nefsüme kullık itmege
Eyü amel işlemedüm azâbdan kurtulam diyü

İy bî-çâre miskîn Yûnus günâhun çok neyleyesin
Sıgındum ol Allâh'uma didi hem afv kılam diyü

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Ey yaranlar ey kardaşlar, korkaram ben ölem diye,
Öldüğümü kayırmazım, ettiğimi bulam diye.

Bir gün görünür gözüme, aybım vurulur yüzüme,
Endişeden del'olmuşum, n'idem ben ne kılam diye.

Eğer gerçek kul imişsem, ona kulluk kıla idim,
Ağlayaydım bu dünyada, yarın orda gülem diye.

Hemin geldim bu dünyaya, nefsime kulluk etmeye.
İyi amel işlemedim, azaptan kurtulam diye.

Ey biçare miskin Yunus, günahın çok n'eyleyesin,
Sığındım o Allah'ıma, n'olur bağışlanam diye.