Ey Yarenler Ey Demezim

İy yârenler eydimezem cânum neye taldugını
Dilile vasf idemezem gönlümi kim aldugını

Gönlüm tolı sıgmaz dile âşıkdur ol kim hâl bile
Işk niçeyi virdi sile anlayamaz n'oldugını

Işkdan haber bilenlerün ışk derdile tolanlarun
Küfri îmân olanlarun ayıblaman güldügini

Aglamak gülmek âşıka dirilmek ölmek âşıka
Kahırla lutfı bir bilür bilmez melûl oldugını

Işk Yûnus'ı eyledi lâl Yûnus kanı ışka helâl
Kon varın itsün pâyimâl görmesün ayruldugını

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Ey yarenler ey demezim, canım neye daldığını,
Dil ile vasfedemezim, gönlümü kim aldığını.

Gönlüm dolu, sığmaz dile, aşıktır o kim hal bile,
Aşk niceyi verdi sele, anlayamaz n'olduğunu.

Aşktan haber bilenlerin, aşk derdiyle dolanların,
Küfrü iman olanların, ayıplaman güldüğünü.

Ağlamak, gülmek aşıka, dirilmek, ölmek aşıka.
Kahırla lütfü bir bilir, bilmez melul olduğunu.

Aşk Yunus'u eyledi lal, Yunus kanı aşka helal,
Koyverin etsin payimal, görmesin ayrıldığını.