Gönül Usanmadın Sen Bu Seferden

Gönül usanmadun sen bu seferden
Çalab'um saklasun seni hatardan

Kişi kim kişinün kahrın çekince
Gidüp görünmemek yigdür nazardan

Togaldan bagrumı togradı gurbet
Sızar tamar ciger kanı tamardan

Vatan oldı diken gurbet gülistân
Agu içmek yig oldı ney-şekerden

Güher didükleri ilm-i hünerdür
Hüner-mende hüner yigdür güherden

Yûnus gögüs açup dosta giderken
Çalab'um saklasun seni hatardan

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Gönül usanmadın sen bu seferden,
Çalab'ım saklasın seni hatardan.

Kişi ki kişinin kahrın çekince,
Gidip görünmemek yeğdir nazardan.

Doğalı bağrımı doğradı gurbet,
Sızar damar çiğer kanı damardan.

Vatan oldu diken, gurbet gülistan,
Ağı içmek yeğ oldu ney şekerden.

Güher dedikleri ilmi hünerdir,
Hüner mende hüner yeğdir güherden.

Yunus göğsün açıp dosta giderken,
Çalab'ım saklasın seni hatardan.