İçimde Bir Dert Oldu

İçümde bir dert oldı diyeyin dervîşlere
Dervîşlerün kademi kutludur her işlere

Her kimün ki derdi var dermân isteyü gider
Benüm dermânum sensin bagrumdagı başlara

Işkdan sebak alursın hem key katı bilürsin
Nite revâ görürsin hizmeti dervîşlere

Işkunun cefâsından dünin günin aglaram
Akan bunar ne misâl gözden inen yaşlara

Câna tuzak kuralum şâyed ışk ele gire
Işkı niçe avlarlar soralum tutmışlara

Şöyle hevâî gelür duzak ilmin kim bilür
Niçe duzak kuralım bu konmaduk kuşlara

Yûnus gönlün alanı sen kime söyleyesin
Sorarısan sor imdi sen anı bulmışlara

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
İçimde bir dert oldu, diyeyim dervişlere,
Dervişlerin kademi kutludur her işlere.

Her kimin ki derdi var derman isteye gider,
Benim dermanım sensin bağrımdaki başlara.

Aşktan sebak alırsın, hem key katı bilirsin,
Nice reva görürsün hizmeti dervişlere?

Aşkının cefasından gece gündüz ağlarım,
Akan pınar ne misal gözden akan yaşlara.

Cana tuzak kuralım, şayet aşk ele gire,
Aşkı nice avlarlar soralım tutmuşlara.

Şöyle havaî gelir, tuzak ilmin kim bilir?
Nice tuzak kuralım bu konmadık kuşlara.

Yunus gönlün alanı sen kime söyleyesin?
Sorar isen sor şimdi sen onu bulmuşlara.