İçin Dışın Murdar İken

İçün taşun murdâr iken ışk n'eylesün senünile
Gönlün gözi uyur iken ışk n'eylesün senünile

Âşıklara yoldaş olup sâdıklara yâr olmadun
Ölmezdin öndin ölmedün ışk n'eylesün senünile

Dünyâ gözün rûşen idüp gönül gözün kör eyledün
Zulmet tolıcak gönlüne ışk n'eylesün senünile

Bize girçek dervîş gerek cihân toldı davâ ile
Yalan davâ iderisen ışk n'eylesün senünile

Dervîşligi sanma hemân sûret düzmegile olur
Dilde ise senün işün ışk n'eylesün senünile

Yûnus Emre hoş derdile süregör gel devrânunı
Togrı yola gitmez isen ışk n'eylesün senünile

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
İçin dışın murdar iken aşk n'eylesin senin ile,
Gönlün gözü uyur iken aşk n'eylesin senin ile.

Aşıklara yoldaş olup sadıklara yar olmadın,
Ölmezden önce ölmedin, aşk n'eylesin senin ile.

Dünya gözün ruşen edip, gönül gözün kör eyledin,
Zulmet dolacak gönlüne, aşk n'eylesin senin ile.

Bize gerçek derviş gerek, cihan doldu dava ile,
Yalan dava eder isen, aşk n'eylesin senin ile.

Dervişliği sanma hemen, suret düzmek ile olur,
Dilde ise senin işin, aşk n'eylesin senin ile.

~ Yunus Emre hoş dert ile, süregör gel devranını,
Doğru yola gitmez isen, aşk n'eylesin senin ile.