Kime Gönül Verdim İse Benim İle Yar Olmadı

Kime gönül virdümise benümile yâr olmadı
Hâlüm bilüp derdüm sorup bana vefâdâr olmadı

Hak'dan meger takdîr idi gönül sana âşık idi
Hiç kimsene bencileyin derde giriftâr olmadı

Işkdan degül şikâyetüm kendü tâli'ümden durur
Kendü yolın aramayan câhildür ol er olmadı

Işk bir ulu hilat durur bir niçeye virdi Çalap
Bir niçeler mahrûm kalup ışkdan haberdâr olmadı

Işk bir ulu nazar durur âşık cânı dîdâr durur
Işkı olmayan gönüller vîrânedür şâr olmadı

İbrâhîm'e Nemrûd odın ışkdur gülistân eyleyen
Işkdan çün irdi bir nazar gül-zâr oldı nâr olmadı

Yaradıldı yir ile gök Muhammed dostlıgına
Levlâk ana delîl durur ansuz yir ü gök olmadı

Işkda kahırlar çok olur ışk erine gayret muhâl
Yûnus âşık oldunısa âşıklarda âr olmadı

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Kime gönül verdim ise, benim ile yar olmadı,
Hâlim bilip, derdim sorup, bana vefadar olmadı.

Haktan meğer takdir idi, gönül sana aşık idi,
Hiç kimsene bencileyin, aşka giriftar olmadı.

Aşktan değil şikayetim, kendi talihimden olur,
Kendi yolun aramayan cahildir o er olmadı.

Aşk bir ulu hilat olur, bir niceye verir Çalap,
Bir niceler mahrum kalıp, aşktan haberdar olmadı.

Aşk bir ulu nazar olur, aşık canı didar olur,
Aşkı olmayan gönüller, viranedir şar olmadı.

İbrahim'e Nemrud od'un, aşktır gülistan eyleyen,
Aşktan çün erdi bir nazar, gülzar oldu, nar olmadı.

Yaratıldı yer ile gök Muhammed'in dostluğuna,
Levlak ona delil olur, onsuz yer gök var olmadı.

Aşkta kahırlar çok olur, aşk erine gayret muhal,
Yunus aşık oldun ise, aşıklarda ar olmadı.