O Can Nasıl Ölecek

Ol cân kaçan öliser sen ana cân olasın
Ölmiş gönül dirile anda ki sen olasın

Ölmeklik dirlik ola ölümsüz dirlik bula
Başlu gönül onula merhemi sen olasın

Sen oldugun gönüller her dem cânın yiniler
Bunlardur ölmeyenler hâkimi sen olasın

Sen oldugun makâmda ehl-i dâd olur anda
Güç olmaz ol dîvânda sultânı sen olasın

Cân bedenden uçıcak menzilinden göçicek
Ol cihâna geçicek göze iyân olasın

Tozını yil almaya bir zerre ırılmaya
Âşık cânı ölmeye ma'şûkı sen olasın

Yûnus sen âşıkısan ışka muvafıkısan
Korkma ulaşıgısan ne olursan olasın

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
O can nasıl ölecek, sen ona can olasın,
Ölmüş gönül dirile, ondaki sen olasın.

Ölmeklik dirlik ola, ölmesiz dirlik bula,
Başlı gönül onula, merhemi sen olasın.

Sen olduğun gönüller, her dem canın yeniler,
Bunlardır ölmeyenler hakimi sen olasın.

Sen olduğun makamda ehli dad olur onda,
Güç olmaz o divanda sultanı sen olasın.

Can bedenden uçacak, menzilinden göçecek,
O cihana geçecek, göze ayan olasın.

Tozunu yel almaya, bir zerre ırılmıya,
Aşık canı ölmeye, maşuku sen olasın.

Yunus sen aşık isen, aşka muvafık isen,
Korkma ulaşık isen, ne olursan olasın.