O Dost Benden Yana Hiç Bilmezim Nice Baktı

Ol dost benden yana hîç bilmezin niçe bakdı
İş bu vücûd şehrine bir hoş nazar bırakdı

Gözüm anun yüzinden niçe gideribilem
Bin dürlü kılıncıla gönlümi şöyle kapdı

Kimden ögüt istersem sabır gösterür bana
Sabrumun perdesini mahabbet odı yakdı

Sabrıla benüm işüm niçe varısar başa
Şol dostumun nüvahtı cânuma cân bırakdı

Sevdükli sevdügile bile kopısar yarın
Benüm işüm yarına koymaz bugün soyakdı

Yûnus sever dostını cânından anuniçün
Kişi neyi severse cânın ana uyakdı

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
O dost benden yana hiç bilmezim nice baktı,
İşbu vücut şehrine bir hoş nazar bıraktı.

Gözüm onun yüzünden nice giderebilem,
Bin türlü kılıç ile gönlümü şöyle kaptı.

Kimden öğüt istersem, sabır gösterir bana,
Sabırın perdesini mahabbet odu yaktı.

Sabırla benim işim, nice varacak başa,
Şu dostumun nüvahtı canıma can bıraktı.

Sevdikli sevdiği ile bile kopacak yarın,
Benim işim yarına koymaz bugün soyaktı.

Yunus sever dostunu canından onun için,
Kişi neyi severse, canı ona uyaktı.