O Dost Bize Gelmez İse

Ol dost bize gelmezise ben dosta girü varayın
Çeküben cevr ü cefâyı dostumun yüzin göreyin

Ser-mâyemüz bir cânıdı anı dahı aldı bu ışk
Ne ser-mâye var ne dükkân bâzâra neye varayın

Kurulmış dükkân u bâzâr dost içine girmiş gezer
Günâhum çok gönlüm sizer ben dosta çok yalvarayın

Gönlüm eydür dost benümdür gözüm eydür dost benümdür
Gönlüm eydür göze sabr it bir dem haberin vireyin

Hak nazar kıldugı câna bir göz ile bakmak gerek
Ana ki Hak nazar kıldı ben anı niçe yireyin

Tapduk eydür bu Yûnus'a bu ışk Hakk'a irse gerek
Kamulardan ol yücedür ben ana niçe ireyin

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
O dost bize gelmez ise, ben dosta geri varayım,
Çekerim cevri cefayı, dostun yüzünü göreyim.

Sermayemiz bir idi, onu dahi aldı bu aşk,
Ne sermaye var, ne dükkan, pazara niye varayım?

Kurulmış dükkan ve pazar, dost içine girmiş gezer,
Günahım çok gönlüm sezer, ben dosta çok yalvarayım.

Gönlüm der ki dost benimdir, gözüm der ki; dost benimdir,
Gönlüm der ki göze sabret, bir dem haberin vereyim.

Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek,
Ona ki Hak nazar kıldı, ben onu nice yereyim.

Tapduk söyler bu Yunus'a bu aşk Hakk'a erse gerek,
Kamulardan o yücedir, ben ona nice varayım.