Senden Gelir Cevri Cefa

Senden gelür cevr ü cefâ ben âh u vâh itmeyeyüm
Düşmişem ışkun odına yanup niçe dütmiyeyüm

Uş yürüyem yana yana top cigerüm döndi kana
Işkundan oldum dîvâne niçe zârı kılmayayum

Senün ışkun denizine düşübeni gark olayum
Kimsenem yok elüm ala koma beni batmayayum

Sekiz Uçmagun Hûrîsi gelürise bir araya
Sana ümmet olmayanı ben anlara katmayayum

Yûnus Emre sen bu sözi yüz bin dirisen az-ola
İşidenler âşık ola iñende uzatmayayum

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Senden gelir cevri cefa, ben ah ve vah etmeyeyim,
Düşmüşüm aşkın oduna, yanıp nice tütmeyeyim.

Uş yürürüm yana yana, top ciğerim döndü kana,
Aşkından oldum divane, nice zarı kılmayayım.

Senin aşkın denizine düşüp ben gark olayım,
Kimsenem yok elim ala, koma beni batmayım.

Sekiz uçmağın hurisi gelir ise bir araya,
Sana ümmet olmayanı ben onlara katmayayım.

~ Yunus Emre sen bu sözü yüz bin der isen az ola,
İşitenler âşık ola, fazla da uzatmayayım.