Seni Hak'Tan Yığanı

Seni Hak'dan yığanı her neyise vir gider
Ne beslersin bu teni sinde kurd kuş yir gider

Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç
Ilan çıyan gelür aç yiyüp içüp sir gider

Bize bizden ulular igen eyü hulular
Şol eyü amellüler haber şöyle dir gider

Çekgil harâmdan elün kesgil gaybetden dilün
Azrâîl el irmedin bu dükkânı dir gider

Ecel irer kurur baş tiz dükenür uzun yaş
Düpdüz olur tag u taş gök dürilür yir gider

Çün cân agdı Hazret'e yarak it âhirete
Tanla turan tâate Tanr'evine ir gider

Miskin Yûnus ölicek sini nûrla dolıcak
Îmân yoldaş olıcak âhirete şîr gider

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Seni Hak'tan yığanı, her ney ise ver gider,
Ne beslersin bu teni, sinde kurt kuş yer gider.

Ölene bak gözün aç, dökülür sakal ve saç,
Yılan çiyan gelir aç, yiyip içip sır gider.

Bize bizden ulular, inen iyi hulular,
Şu iyi amelliler, haber şöyle der gider.

Çek haramdan elini, kes gıybetten dilini,
Azrail el ermeden, bu dükkanı der gider.

Ecel erer kurur baş, tez tükenir uzun yaş,
Dümdüz olur dağ ve taş, gök dürülür, yer gider.

Can uçmadan Hazret'e, hazırlan ahirete,
Tanla duran taate, Hak evine er gider.

Miskin Yunus ölecek, sini nurla dolacak,
İman yoldaş olacak, ahirete şir gider.