@𝕏
Türk Bitig

Yandı Yüreğim Tutuştu

Yandı yüregüm dutuşdı bagrum cigerüm kebâb durur
Âşıklarun şerbetleri bu derdüme sebeb durur

Bir niçeleri ışk düzer bir niçeleri ışk bozar
Bir niçeler esrük gezer eyle kim var harâb durur

Işkıla çalındı kalem ışka yesir durur âlem
Âşıklar arasında Cebrâîl dahı hicâb durur

Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi
Şöyle kaldılar âciz bilmediler ne bâb durur

Azâzîl da'vî kıldı da'vîsi yalan oldı
Yalan da'vî kılanlarun pes cezâsı azâb durur

Ölmez bu ışk bilişleri esrük meclis serhoşları
Dâ'im bunlarun işleri ceng ü şeşte rebâb durur

Yûnus imdi miskîn olgıl hem miskînlere kul olgıl
Zîra miskîn olanları arzûlayan Çalap durur

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Yandı yüreğim tutuştu, bağrım ciğer kebap olur,
Aşıkların şerbetleri, bu derdime sebep olur.

Bir niceleri aşk düzer, bir niceleri aşk bozar,
Bir niceler esrik gezer, öyle kim var harap olur.

Aşk ile çalındı kalem, aşka esir olur alem,
Aşıklar arasında dem, Cebrail de hicap olur.

Medreseler müderrisi, okumadılar bu dersi,
Aciz kaldılar hepisi, aşk yazan ne kitap olur?

Şeytan davasını kıldı, davası hem yalan oldu,
Yalan dava kılanların cezası hep azap olur.

Ölmez o aşk bilişleri, esrik meclisin hoşları,
Her zaman olur işleri, aşk sazları çalıp durur.

Yunus, sen şimdi miskin ol, hem o miskinlere kul ol,
Zira miskin olanları, arzulayan Çalap olur.