@𝕏
Türk Bitig

Yar Yüreğim Yar

Yâr yüregüm yâr gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Ko gülen gülsün hak bizüm olsun
Gâfil ne bilür Hakk'ı sever var

Bu yol uzakdur menzili çokdur
Geçidi yokdur derin sular var

Girdük bu yola ışkıla bile
Gurbetlik ile bizi salar var

Her kim merdâne gelsün meydâna
Kalmasun câna kimde hüner var

Gözleri giryân cigeri püryân
Olmışlar hayrân dîvâneler var

Yûnus sen bunda meydân isteme
Meydân içinde merdâneler var

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Yar yüreğim yar, gör ki neler var?
Bu halk içinde bize güler var.

Ko gülen gülsün, Hak bizim olsun,
Gafil ne bilsin, Hakk'ı sever var.

Bu yol uzaktır, menzili çoktur,
Geçidi yoktur, derin sular var.

Girdik bu yola, aşk ile bile,
Gurbetlik ile bizi salar var.

Her kim merdane, gelsin meydana,
Kalmasın cana, kimde hüner var?

Gözleri giryan, cigeri püryan,
Olmışlar hayran divaneler var.

Yunus sen bunda meydan isteme,
Meydan içinde merdaneler var.