Yedi Yıldızı Ve On İki Burcu Söyler

 1. Yeti Yulduz On İki Ükekni Ayur
  Yedi Yıldızı Ve On İki Burcu Söyler
 2. Bayat atı birle sözüg başladım, törütgen igidgen keçürgen idim
  Tanrı adı ile söze başladım, o yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbımdir.
 3. Törütti tilek teg tüzü âlemığ, yaruttı ajunka künüg hem ayığ
  Bütün âlemi dilediği gibi yarattı, dünya için güneş ve ayı aydınlattı.
 4. Yarattı kör evren tuçı evrilür, anıñ birle tezginç yeme tezginür
  Bak, feleği yarattı durmadan döner, onunla birlikte hayat da durmadan devreder.
 5. Yaşıl kök yarattı öze yulduzı, kara tün törütti yaruk kündüzi
  Mâvî göğü ve üzerinde yıldızları yarattı, karanlık geceyi ve aydınlık gündüzü var etti.
 6. Bu kökteki yulduz bir ança bezek, bir ança kulavuz bir ança yezek
  Bu gökteki yıldızların bir kısmı süs, bir kısmı kılavuz, bir kısmı da öncüdür.
 7. Bir ança yarutmış halâyıkka ol, bir ança kulavuz bulur yitse yol
  Bir kısmını halk için aydınlatmıştır, bir kısmı kılavuzdur, insan yolunu kaybederse, bunlarla bulur.
 8. Kayusı örürek kayusı kodı, kayusı yarukrak kayu eksüdi
  Bâzıları daha yüksek, bâzısı daha alçaktır, bâzıları daha çok, bâzısı daha az parlaktır.
 9. Bularda eñ üstün sekentir yorır, iki yıl sekiz ay bir evde kalır
  Bunlardan en üstte Zuhal dolaşır, bir burcda iki yıl sekiz ay kalır.
 10. Anıñda basa boldı ikinç oñay, bir evde kalır on adın iki ay
  Ondan sonra ikinci olarak Müşteri gelir, bir burcda on iki ay kalır.
 11. Üçünçi kürüd keldi köksün yorır, kayuka bu baksa yaşarmış kurır
  Üçüncü olarak, Merih gelir, gazapla dolaşır, nereye bakarsa, yeşermiş olan kurur.
 12. Yaşık boldı törtinç yaruttı ajun, yakışsa yarutur bakışsa özün
  Dördüncüsü Güneş'tir, dünyayı aydınlatır, yaklaşanları, karşısına gelenleri ışığı ile aydınlatır.
 13. Sevüg yüz urundı beşinçi sevit, seve baktı erse sen özni avıt
  Beşincisi Zühre'dir, sevimli yüzünü gösterir, sanà severek bakarsa, müsterih ol.
 14. Basa keldi ârzû tilek ârzûlar, kayuka yağuşsa añar öz ular
  Bundan sonra Utarit gelir, ona kim yaklaşırsa, dilek ve arzularına kavuşur.
 15. Bularda eñ altın bu yalçık yorır, yaşık birle utru bakışsa tolır
  Bunlardan en altta bu Ay dolaşır, Güneş ile karşı-karşıya gelirse, dolun ay hâline gelir.
 16. On iki ükek ol bularda adın, kayu iki evlig kayu birke in
  Bunlardan başka bir de on iki burç vardır, bunların bâzıları iki evli, bâzısı ise, tek evlidir.
 17. Kozı yazkı yulduz basa ud kelir, erentir kuçık birle sançu yorır
  Hamel bahar yıldızıdır, sonra Sevr gelir, Cevza ile Seretân dürtüşerek yürür.
 18. Kür arslan bile koşnı buğday başı, basa ülgü boldı çadan ya işi
  Bak, Esed'in komşusu Sünbüle'dir, sonra Akreb ve Kavs'in arkadaşı Mîzan gelir.
 19. Basa keldi oğlak könek hem balık, bular tuğdı erse yarudı kalık
  Bundan sonra Cedi, Delv ve Hût gelir, bunlar doğunca, gök yüzü aydınlanır.
 20. Üçi yazkı yulduz üçi yaykı bil, üçi küzki yulduz üçi kışkı bil
  Bil ki, bunlardan üçü — bahar yıldızı, üçü — yaz, üçü — son bahar ve üçü de — kış yıldızıdır.
 21. Üçi ot üçi suv üçi boldı yel, üçi boldı toprak ajun boldı el
  Bunların üçü — âteş, üçü — su, üçü — yel ve üçü — topraktır, bunlardan dünya ve memleketler meydana gelir.
 22. Bularda birisi biriñe yağı, yağıka yağı ıdtı kesti çoğı
  Bunlar birbirlerine düşmandır, Tanrı düşmana karşı düşman gönderdi ve savaşı kesti.
 23. Karışmaz yağılar yaraştı için, körüşmez yağılar kötürdi öçin
  Uyuşmaz olan düşmanlar kendi aralarında barıştılar, görüşmez olan düşmanlar öçlerini ortadan kaldırdılar.
 24. İtigli bayatım ite berdi öz, ite berdi tüzdi yaraşturdı tüz
  Her şeyi yoluna koyan Tanrım bunları da yola getirdi, tanzim etti, düzeltti ve birbirleri ile barıştırdı.
 25. Basa aydım emdi munu yalñukuğ, ağırlıkı boldı bilig ög ukuğ
  Bundan sonra imdi insandan bahsettim, onun değeri bilgi, akıl ve anlayışıdır.