İnsan Oğlunun Değerinin Bilgi Ve Akıldan Geldiğini Söyler

 1. Yalñuk Oğlanı Ağırlıki Bilig Ukuş Birle Erdükin Ayur
  İnsan Oğlunun Değerinin Bilgi Ve Akıldan Geldiğini Söyler
 2. Törütti üdürdi seçü yalñukuğ, añar berdi erdem bilig ög ukuğ
  Tanrı insanı yarattı, seçerek yükseltti, ona fazilet, bilgi, akıl ve anlayış verdi.
 3. Köñül berdi hem me yorıttı tilig, uvut berdi kılk hem kılınçı silig
  Ona hem gönül verdi, hem de onun dilini açtı, ona güzel biçim, güzel tavır ve hareket ihsan etti.
 4. Bilig berdi yalñuk bedüdi bu kün, ukuş berdi ötrü yazıldı tügün
  Ona bilgi verdi ve insan bugün yükseldi, ona anlayış verdi ve böylece düğümler çözüldü.
 5. Bayat kimke berse ukuş ög bilig, üküş edgülükke uzattı elig
  Tanrı kime anlayış, akıl ve bilgi verirse, o pek çok iyiliklere elini uzatır.
 6. Biligni bedük bil ukuşnı uluğ, bu iki bedütür üdürmiş kuluğ
  Bilgiyi büyük ve anlayışı ulu bil, seçkin kulu bu iki şey yükseltir.
 7. Bu sözke tanukı munu keldi söz, bu sözni eşitgil sözüg munda üz
  Buna şahit olarak, işte şu söz geldi, bu sözü işit ve bu hususta sözünü kes.
 8. Ukuş kayda bolsa uluğluk bulur, bilig kimde bolsa bedüklük alur
  Anlayış nerede olursa, orası ululuk kazanır, bilgi kimde olursa, o büyüklük bulur.
 9. Ukuşluğ ukar ol biliglig bilir, biligli ukuğlı tilekke tegir
  Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir, bilen ve anlayan her vakit dileğine erişir.
 10. Bilig manisi bil negü ter bilig, bilig bilse ötrü yırar erde ig
  Bilginin mânasını bil, bak, bilgi ne der : bilgiyi bilen insandan hastalik uzaklaşır.
 11. Biligsiz kişi barça iglig bolur, igig emlemese kişi terk ölür
  Bilgisiz insan hep hastalıklı olur, hastalık tedâvî edilemezse, insan çabuk ölür.
 12. Yorı ay biligsiz igiñni ota, biligsiz otın sen ay bilge kuda
  Ey bilgisiz, git, hastalığını tedavi ettir, ey mes'ûd âlim, bilgisizliğin ilâcını sen söyle.
 13. Ukuş ol burunduk anı yetse er, tilekke tegir ol tümen ârzû yer
  Anlayış bir yulardır, insan onu elinde tutarsa, dileğine erişir ve bütün arzularına nail olur.
 14. Ukuş bolsa erke kör asğı üküş, bilig bilse ötrü bolur er küsüş
  Anlayışın insana faydası çok olur, insan bilgi bilirse, aziz olur.
 15. Ukuş birle işler kamuğ iş küdüg, bilig birle bekle bu bulmış üdüg
  Bütün işini-gücünü anlayış yolu ile yap, eline geçen bu zamanı israftan bilgi ile koru.