Rahmetingdin nevmid kılma men garibni

HİKMET-27

 1. Rahmetingdin nevmid kılma men garibni
  Rahmetinden ümidsiz kılma ben garibi
 2. Ârâm almay yığlab dua kılay senge
  Dinlenmeden ağlayıp dua eyleyim sana
 3. Keçeleri bidar bolup tang atkunca
  Geceleri uykusuz kalıp tan atana dek
 4. Yummay közni yığlab dua kılay senge
  Yunmadan gözümü ağlayıp dua eyleyim sana

 5. Dergâhınga emdi kelib belim bağlab
  Dergahına şimdi gelerek belimi bağlayıp
 6. Can küydürüb yürek bağrım tutub dağlab
  Canı yakıp yürek-bağrımı tutup dağlayıp
 7. Yakam tutub ötken işge çendan yığlab
  Yakamı tutarak geçen işe çokça ağlayıp
 8. İhlas birle yığlab dua kılay senge
  İhlas ile ağlayıp dua eyleyim sana

 9. Köngil bağı sebz ikende bilmey yürdüm
  Gönül bağı yeşil iken bilmeden yürüdüm
 10. Ömrim güli hazan boldu emdi tuydum
  Ömrüm geçti hazan oldu şimdi duydum
 11. Dünya taşlab din yolıga kadem koydum
  Dünyayı terk edip din yoluna adım attım
 12. Hezar destan yığlab dua kılay senge
  Binbir defa ağlayıp dua eyleyim sana

 13. Bul yollarda cannı asrab bolmas ermiş
  Bu yollarda canı saklamak olmazmış
 14. Can asrağan bu yollarga kirmes ermiş
  Canını esirgeyen bu yollara girmezmiş
 15. Sud u ziyan bolganını bilmes ermiş
  Kâr-zarar olduğunu bilmezmiş
 16. Bu hal birle yığlab dua kılay senge
  Bu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana

 17. Kul Hace Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştı
  Kul Hoca Ahmed nefs dağından çıkıp aştı
 18. Fenafillah makamıga yavuklaştı
  Fenafillah makamına yakınlaştı
 19. Yürek bağrım cuş uruban kaynab taşdı
  Yürek-bağrım coşarak kaynayıp taştı
 20. Bu hal birle yığlab dua kılay senge
  Bu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana