Rahim Mevlam rahmi birle yâd eylese

HİKMET-26

 1. Rahim Mevlam rahmi birle yâd eylese
  Rahim Mevlam rahmi ile yad eylese
 2. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 3. Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytıb
  Tövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp
 4. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya

 5. Hak bendesin namelerin kolga berse
  Hakk bağlısının risalelerini ele verse
 6. Hak İlahım rahmi birle rahmet kılsa
  Hakk ilahım rahmi ile rahmet etse
 7. Pir-i muğan hadi bolub yolga salsa
  Pir-i kamil doğru yolu gösterip yola koysa
 8. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya

 9. Bir kün bolub ecel vakti yavuk yetse
  Birgün olup ecel vakti yakın yetse
 10. Senge menge asıl vatan hükmin aytsa
  Sana bana asıl vatan hükmünü söylese
 11. Ölmey turub can aççığın zehrin tatsa
  Ölmeden kalıp can acısının zehrini tadsa
 12. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazreti'ne varayım ben ya

 13. Sırdaş bolgan hemrahlarıng şaşıb ketti
  Sırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti
 14. Cedel kılıb ukbalardın aşıb ketti
  Çabalayarak ötelerden aşıp gitti
 15. Çar zarb urub deryalar dek taşıb ketti
  Dört dövünüp deryalar gibi taşıp gitti
 16. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazretine varayım ben ya

 17. Vaveyleta keçe kündüz kılmay ta'at
  Vah yazıklar gece gündüz etmeden ibadet
 18. Hak Resul Ümmet üçün yemey ni'met
  Hakk Rasulü ümmet için yemeden nimet
 19. İçmiş yemiş ni'metleri kaygu mihnet
  İçtiği yediği nimetleri kaygı ve sıkıntı
 20. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya

 21. Hak Resul dünya üçün kayğurmadı
  Hakk Rasulû dünya için kaygılanmadı
 22. Ümmet tileb özge sözge dem urmadı
  Ümmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi
 23. Dünya içre lahza aram ol körmedi
  Dünya üzerinde bir an rahat o görmedi
 24. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya

 25. Vaderiğa mahşer küni zahir bolsa
  Vah ne yazık mahşer günü zahir olsa
 26. Tengri özi kazı bolub nazır bolsa
  Tanrı Zatı hakem olup nazır olsa
 27. Yaman işim kılmışlarım hazır bolsa
  Kötü işlerimi işlediğim hazır olsa
 28. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ban işte

 29. Keçe kündüz tınmay yığla Kul Hace Ahmed
  Gece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed
 30. Dürud aytıb Hak Resulga bolgıl ümmet
  Sâlât söyleyib Hakk Rasul'e ol ümmet
 31. Hadi bolub ümmet dese hoş saadet
  Doğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk
 32. Ne yüz birle Hazret'ige barğum mena
  Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben ya