Rahmân İgem rahmetingni câri kılğıl seherde

HİKMET-25

 1. Rahmân İgem rahmetingni câri kılğıl seherde
  Rahman Rabbim rahmetini câri eyle seherde;
 2. İsyân lâyığa batdım yarı bergil seherde
  İsyan batağına battım, yardım et seherde.
 3. Estağfir u istiğfârni kılğıl yırak şeytândın
  Estağfir ve istiğfarı eyle uzak şeytandan;
 4. Şeytân seni azğurur penâh bergil seherde
  Şeytan seni azdırır, selamet ver seherde.

 5. Ümid birle kelipmen dergâhınga İlâhım
  Ümit ile gelmişim dergahına Allah'ım
 6. Bedkerdeyem bedkirdâr kolum alğıl seherde
  Günahkarım, isyankar elimi tut seherde.
 7. Tevbe kıldım tilimde dilim korkmas Hudâ'dın
  Tevbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hüda'dan
 8. Hem rahmet ü hem didâr atâ kılğıl seherde
  Hem rahmet ve cemali armağan eyle seherde.

 9. Yolsız yolğa yol yürdüm gafletde ömrim ötti
  Yolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti;
 10. Yâ Kâdir-i züll-celâl yolğa salğıl seherde
  Ey Kadir-i zülcelal, yola sal seherde.
 11. Sensen mening penâhım gazab kılma İlâhım
  Sensin benim sığınağım, gazap eyleme Allah'ım,
 12. Yâ Dânâyı küll-i hâl halim sorğıl seherde
  Ey bütün halleri bilen, halimi sor seherde.

 13. Baştın ayak günâhım ikki cehânğa sığmas
  Baştan ayağa günahım iki cihana sığmaz
 14. Bendeng âsi günahkâr pinhân kılğıl seherde
  Kulun asi, günahkar, gizli eyle seherde.
 15. Tağdın ağır günâhım özr aytarge tilim yok
  Dağdan ağır günahım, özür demeğe dilim yok;
 16. Günâhımı bağışlap yeksân kılğıl seherde
  Günahımı bağışlayıp, yerle bir eyle seherde.

 17. Günâhımğa ikrârmen hazırsen ü nâzırsen
  Günahımı itiraf ederim, hazırsın hem fakir
 18. Kolum alğıl yâ Cebbâr yolğa salğıl seherde
  Elimi tut ey Cebbar, yola koy seherde.
 19. Garibmen ü bikesmen bîçâremen hem fakir
  Garibim ve kimsesizim, biçâreyim ve nâzırsın;
 20. Sendin özge kimim bar rahm eylegil seherde
  Senden başka kimim var, rahmet eyle seherde

 21. Men âsimen pür-günâh hamd u senâ aytmasmen
  Ben âsiyim, günah dolu, hamd ve sena söylemem
 22. Tavuk cânvarnı körgil senâ aytur seherde
  Horozları gör, senâ söyler seherde.
 23. Kul Hâce Ahmed Hakk'dın kork kim korkmas imânı yok
  Kul Hoca Ahmed Hakk'tan kork, kim korkmaz imanı yok,
 24. Aldıngdadur ol tamuğ hâzır bolğıl seherde
  Önündedir o cehennem, hazır ol seherde.