Hudavenda meni salgıl öz yolunga

HİKMET-24

 1. Hudavenda meni salgıl öz yolunga
  Allahım beni salasın öz yoluna
 2. Nefs elkide harib eda boldum mena
  Nefs elinde harap tamam oldum ben ya
 3. Fısk u fücur tolub taşıb haddın aştı
  Fısk ve fücur dolup taşıp haddini aştı
 4. Gark-ab bolub isyan içre kaldım mena
  Boğularak isyan içinde kaldım ben ya

 5. Dünya necis talib bolup it dek yürdim
  Kirli dünyaya talip olup it gibi yürüdüm
 6. İsteb anı arkasıdın tün kün kuvdım
  İsteyip onu arkasından gece gündüz kovaladım
 7. Emrin tutmay Hak yoluga közüm yumdım
  Emrini tutmayıp Hakk yoluna gözümü yumdum
 8. Kayda baray eya dostlar netküm mena
  Nereye gideyim ey dostlar nideyim ben ya

 9. Nefs ü şeytan esir kıldı Ademoğlın
  Nefs şeytan esir kıldı Ademoğlunu
 10. Şuturlayın bağlab aldı ikki kolın
  Develer gibi bağlayıp aldı iki kolunu
 11. Ne müşküldür ong u solnı bilmey yolın
  Ne zordur sağ ve solu bilmeden yolunu
 12. Vaderiğa hasret birle bargum mena
  Vah ne yazık hasret ile gideceğim ben ya

 13. Yok mening dek şum bela alem-ara
  Yok benim gibi kötü bela alem içinde
 14. Hiç bolmadı mendin rıza halku Hüda
  Hiç olmadı benden razı halk ve Allah
 15. Emdi boldı ahir meni yüzüm kara
  Şimdi oldu sonunda benim yüzüm kara
 16. Vaveyleta evvel nege boldum mena
  Vah vay önceden oldum niye ben ya

 17. Ata kılgan aziz cannı bilmedim men
  Bağışladığı aziz canı bilmedim ben
 18. Zahir batın hazırsen dep turmadım men
  Zahir-batın hazırsın deyip durmadım ben
 19. Kara yüzüm dergahingge sürmedim men
  Kara yüzümü dergahına sürmedim ben
 20. Ya Rabbena her ne kılsang keldim mena
  Ya Rabbim her ne yaparsan geldim ben ya

 21. Takatım yok eger baksam gûnahımge
  Dayanma gücüm yok eğer baksam günahıma
 22. Kılay tövbe kaçıp keldim penahingge
  Tövbe eylemeğe kaçıp geldim penahına
 23. Rahmet birle nazar kılgıl Hace Ahmed'ge
  Rahmet ile nazar eyle Hoca Ahmed'e
 24. Her ne kılsang men bineva keldim mena
  Her ne yaparsan ben bineva geldim ben ya